Cookie policy

Huling na-update noong Mayo 15, 2018

Ang aming pangako hinggil sa cookie

Gagamit lang kami ng cookies at iba pang katulad na teknolohiya para sa mga layuning nakatakda sa patakarang ito at hindi namin kailanman gagamitin ang mga ito upang palakihin o baguhin ang mga presyong nakikita mo kapag naghahanap sa Skyscanner o upang imlpuwensiyahan ang demand.

Tungkol sa Patakarang Ito

Kasama ang aming Mga Tuntunin ng Serbisyo at Patakaran sa Pagkapribado, nagbibigay sa iyo ang patakaran sa cookie na ito ng impormasyon tungkol sa iba’t ibang uri ng cookies at iba pang katulad na teknolohiya na ginagamit ng lahat ng aming website, mobile app, at iba pang serbisyo. Susuriin namin ang patakarang ito paminsan-minsan upang tiyaking napapanahon ito. Kung gagawa kami ng mga pagbabago, ipo-post namin ang pinakabagong bersyon dito. Kapag gagawa kami ng malalaking pagbabago, ipapaalam namin ito sa iyo sa susunod na i-access mo ang aming mga serbisyo, o sa pamamagitan ng iba pang komunikasyon.

Paano kami gumagamit ng cookies at mga katulad na teknolohiya?

Gumagamit kami ng cookies at mga katulad na teknolohiya kapag ginagamit mo ang aming mga serbisyo. Ang cookies at mga katulad na teknolohiyang ito ay kinokontrol namin nang direkta o ng mga third party na kumikilos sa aming ngalan.

Gumagamit kami ng cookies kapag mahalaga ang mga ito upang ihatid ang aming mga serbisyo, upang i-optimize, at i-personalize ang paghahatid ng aming mga serbisyo, upang suriin at higit na maunawaan ang mga serbisyo, at upang maghatid ng mga ad. Maaari kang matuto pa tungkol sa kung paano mamahala ng cookies at mga katulad na teknolohiya sa ibaba.

Matuto pa tungkol sa cookies at mga katulad na teknolohiya

Sa una mong pagkakataong i-access ang aming mga serbisyo, hihilingin namin sa iyong kumpirmahin kung okay lang sa iyo na gumamit kami ng Cookies alinsunod sa patakarang ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa aming paggamit ng mga teknolohiyang ito, o kung magbabago ka ng isip sa ibang petsa, maaari mong bawiin ang iyong pahintulot gamit ang mga paraang itinatakda sa ibaba o, bilang alternatibo, ihinto ang paggamit sa aming mga serbisyo.

Matuto pa tungkol sa pamamahala sa cookies at mga katulad na teknolohiya sa pagsubaybay

Higit pang impormasyon

Kung mayroon kang anumang tanong hinggil sa patakarang ito o gusto mo ng higit pang impormasyon tungkol sa cookies na ginagamit sa aming mga website, makipag-ugnayan sa amin.